Hops cycling adventure in green heart of Europe / Hmeljska kolesarska avantura v zelenem srcu Evrope

We organize cycling cross the hops fields and above in the home land of craft beer - Savinja valley. Over 200 km of hops cycling and mountain bike trails wait for your tracks. A visit to worlds first beer fountain included. And craft beer garden for all night discussions about a perfect day...

#prekAlp #hopscycling

Organiziramo kolesarjenje med hmeljišči in nad njimi v deželi kraft piva - Savinjski dolini. Prek 200 km kolesarskih poti med hmeljišči in gorsko kolesarskih stez čaka na vaše kolesarske sledi. Obisk prve fontane piva na svetu. In Mestni vrt z razkošno ponudbo piv za debate o popolnem dnevu dolgo v noč...

#prekAlp #hopscycling

Hops cycling trip /
Kolesarjenje po hmeljiščih

MK Hopfields are a peculiarity that can be found in very few places around the world. We organize 30 km long round trip in Savinja valley, Slovenia, through 9 hops fields gravel sections. Discover the nature, culture, heritage and flavour of hops by bike.

Mountain bike tours / Gorsko kolesarske ture

MK Our hopfields valley is surrounded by beautiful mountains with the perfect soil and gravel trails for mountainbiking. In just 40 km with 1200 m of climbing we visit two beautiful mountain huts on two most significant local hills, Šmohor and Mrzlica. Lots of natural single trails included.

Road bike tours /
Cestne kolesarske ture

MK Kamnik - Savinja Alps just wait to be rounded with a road bike. In beautiful roundtrip 130 km with more then 2000 m of climbing we ride around one of the Europe most beautiful alpine mountain range over 3 passes: Črnivec, Jezerski vrh and Pavličevo sedlo. Train with amateur world champion for the 13th edition of Cycling Marathon Alpe, held in July every year.

cross Alps Ltd / prek Alp d.o.o.

Address / Naslov Petrovče 100, 3301 Petrovče, Slovenija

Email / E-pošta info@prekalp.si

Phone / Telefon +386 41 887576

About cross Alps / O prek Alp

What? / Kaj? 
cross Alps Ltd, architecture & mountainbike promotions, Petrovce / prek Alp d.o.o., arhitekturni biro in promocija gorskega kolesarjenja, Petrovče

Why? / Zakaj?
Because we want to bring this beautiful sport closer to everyone... / prek Alp si prizadeva približati dejavnost gorskega kolesarjenja čim večjemu številu ljudi. V ta namen se trudi s projektiranjem, urejanjem in označevanjem poti, ki so primerne za to dejavnost ter vodenje po najbolj čudovitih poteh hribovite alpske Slovenije.

Links / Povezave

...

markiraj.si
universal moutainbike marking / enotna gorsko kolesarska markacija

 

Slovenia on bike
cycling tours in Slovenia / kolesarski izleti po Sloveniji

 

Contact us

What? How? Where? / Kaj? Kako? Kje?